Senatorowie

Zbigniew Szaleniec

Zbigniew Szaleniec

Okręg wyborczy nr 31 (Sosnowiec)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Senator VI kadencji


Urodził się 8 grudnia 1954 r. w Zabrzu.

W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, a w 1997 r. - studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W latach 1974-1990 pracował w kopalniach węgla kamiennego w Rudzie Śląskiej, Mysłowicach, Radzionkowie, Wojkowicach. Od 1990 r. do 2001 r. pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Czeladzi. W latach 1993-2002 pełnił funkcję doradcy metodycznego dla nauczycieli wychowania fizycznego w powiecie będzińskim z ramienia Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. W 2002 r. był dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Czeladzi. Przez wiele lat był trenerem drużyn piłkarskich na Śląsku (AKS Chorzów, Ruch Radzionków, Górnik Wojkowice, CKS Czeladź).

W latach 1994-2002 był radnym Rady Miasta Czeladź (1994-1998 - zastępca przewodniczącego). W latach 2002-2005 był zastępcą burmistrza miasta Czeladź, odpowiedzialnym za zarządzanie oświatą, sportem, kulturą i opieką społeczną.

W latach 1994-1996 był członkiem Unii Pracy.

W Senacie VI kadencji był członkiem Komisji Spraw Unii Europejskiej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o komisji)

Członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (o komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie