Senatorowie

Stanisław Zając


Stanisław Zając

Zmarł 10 kwietnia 2010 r.

Okręg wyborczy nr 21 (Krosno)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Poseł I, III, V i VI kadencji
Wicemarszałek Sejmu RP III kadencji

Mandat uzyskał w wyborach uzupełniających przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. Ślubowanie złożył 25 czerwca 2008 r.


Urodził się 1 maja 1949 r. w Święcanach.

W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył aplikacje sędziowską i adwokacką. Był obrońcą działaczy opozycyjnych w licznych procesach politycznych.

W latach 1971-1973 pracował jako aplikant w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie, a w latach 1973-1975 - w Sądzie Powiatowym w Jaśle. Od 1975 do 1976 r. był sędzią w Sądzie Rejonowym w Jaśle. W latach 1977-1980 pracował jako aplikant w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, a następnie w Zespole Adwokackim w Krośnie (1980-1984) i w Zespole Adwokackim w Jaśle (1984-1990). W 1993 r. założył własną Kancelarię Adwokacką w Jaśle.

W latach 2002-2005 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W Sejmie RP I kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości, był też członkiem Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej, Komisji Młodzieży, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisji Nadzwyczajnej do zbadania skutków stanu wojennego.

W Sejmie RP V kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, był też członkiem Komisji Łączności z Polakami za Granicą. W Sejmie RP VI kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, był też członkiem Komisji Kultury Fizycznej i Sportu.

W latach 1992-2005 należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, pełnił funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa Zarządu Głównego tej partii. Był także przewodniczącym Rady Naczelnej ZChN.

Należał do Prawa i Sprawiedliwości, zasiadał w Radzie Politycznej tej partii.

Był żonaty, miał dwoje dzieci.


Był przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej (o Komisji)

Był członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o Komisji)

Był wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie