Senatorowie

Alicja Zając


Alicja Zając

Okręg wyborczy nr 21 (Krosno)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Mandat uzyskała w wyborach uzupełniających przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r.
Ślubowanie złożyła 2 lipca 2010 r.


 

Urodziła się 26 czerwca 1953 r. we Wrocławiu.

W 1977 r. ukończyła studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 1977-1996 pracowała w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, była też m.in. ekspertem w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krośnie, a następnie w Rzeszowie (1996-2001).

W latach 2006-2010 była przewodniczącą Rady Powiatu w Jaśle.

Aktywnie działa w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest prezesem Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie.

Jest członkiem NSZZ "Solidarność".

Bezpartyjna.

Wdowa po tragicznie zmarłym w katastrofie pod Smoleńskiem senatorze Stanisławie Zającu, ma dwoje dzieci.


Członek Komisji Środowiska (o Komisji)

Członek Komisji Spraw Zagranicznych (o Komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie