Senatorowie

Krzysztof Piotr Zaremba

Krzysztof Piotr Zaremba

Okręg wyborczy nr 40 (Szczecin)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Poseł IV i V kadencji


Urodził się 12 grudnia 1972 r. w Szczecinie.

W 1997 r. ukończył studia na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Filozofii i Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Przez kolejnych kilka lat był konsultantem handlowym w firmach na terenie woj. zachodniopomorskiego: Alltech Polska, KB Gaz Technologia i Energia, Renault-Tor, a ostatnio w Spółce z o.o. "Drobnica-Port Szczecin".

W latach 1998-2001 pełnił mandat radnego Rady Miasta Szczecina.

W Sejmie RP IV kadencji był członkiem Komisji Europejskiej, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Skarbu Państwa. W Sejmie V kadencji pracował w Komisji Obrony Narodowej i Komisji Spraw Zagranicznych. Został delegowany przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w celu obserwowania przebiegu wyborów w Bośni i Hercegowinie, Macedonii, w Rosji i na Ukrainie.

Należał do Platformy Obywatelskiej RP od jej założenia do 23 kwietnia 2009 r. W latach 2001-2006 był przewodniczącym Regionu Zachodniopomorskiego tej partii. Był członkiem Rady Regionu Zachodniopomorskiego i Rady Krajowej tej partii.

Żonaty, ma jedno dziecko.


Członek Komisji Obrony Narodowej [o komisji]

Był członkiem Klubu Senatorów Platforma Obywatelska(o klubie/kole)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie