Czym jest prezydencja?

W okresie sprawowania prezydencji państwo przejmuje odpowiedzialność za:

  • przewodniczenie pracom Rady UE i jej organów pomocniczych oraz koordynację;
  • zarządzanie procesami politycznymi oraz reagowanie na konflikty i kryzysy;
  • mediowanie i poszukiwanie kompromisu w negocjacjach w ramach procesu decyzyjnego UE;
  • reprezentowanie Rady wobec instytucji UE;
  • inicjowanie debat i procesów politycznych.

Zakres kompetencji sprawia, że państwo sprawujące prezydencję staje się gospodarzem większości unijnych spotkań i odgrywa dużą rolę we wszystkich obszarach działań Unii Europejskiej. Prezydencja jest ogromnym wyzwaniem nie tylko politycznym, ale także organizacyjnym dla każdej administracji.

Oprócz spotkań organizowanych przez rząd danego państwa zawsze odbywają się również spotkania parlamentarne. W czasie polskiej prezydencji ich tematyka jest skorelowana z obszarami zakreślonymi przez rząd. W związku z tym zaplanowano 9 spotkań na szczeblu przewodniczących odpowiednich komisji parlamentarnych parlamentów narodowych państw członkowskich przy udziale delegacji z państw kandydujących. To spotkania na wysokim szczeblu, a liczba ich gości sięga 120, a w wypadku spotkania COSAC - nawet 250 osób. Przygotowanie tak licznych spotkań o tak ważkim znaczeniu jest ogromnym i, jak dotąd, bezprecedensowym wyzwaniem organizacyjnym dla Kancelarii Senatu i Kancelarii Sejmu, które są ich współorganizatorami.