Senat RP - NGO

Konferencja "Edukacja obywatelska młodzieży"

2 października 2009 r. senator Władysław Sidorowicz, członek Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi uczestniczył w konferencji "Edukacja obywatelska młodzieży", zorganizowanej przez Fundację "Civis Polonus". Miała ona na celu umożliwienie spotkania i poznania się przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się aktywizacją obywatelską młodzieży.

Podczas dyskusji uczestnicy konferencji zgodzili się, że w Polsce świadomość obywatelską młodzieży kształtują przede wszystkim organizacje pozarządowe. Od ich skuteczności, profesjonalizmu i zasięgu działania zależy zatem przygotowanie młodych ludzi do świadomego i aktywnego życia obywatelskiego. Działania organizacji pozarządowych są jednak rozproszone i brakuje im systematyczności. Z kolei szkoła, miejsce w którym młody człowiek po raz pierwszy styka się z instytucjami państwa, nie odgrywa swej roli w sposób zadowalający.

Podczas konferencji senator W. Sidorowicz wziął udział w panelu eksperckim "W jaki sposób systemowo wesprzeć pracę organizacji pozarządowych działających na rzecz edukacji obywatelskiej młodzieży?". W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie organizacji pozarządowych w uczeniu społeczeństwa udziału w życiu obywatelskim - począwszy od najdrobniejszych spraw codziennych, np. segregowania śmieci czy dbałości o najbliższe otoczenie. Senator przestrzegał jednak przed wyręczaniem obywatela przez państwo czy organizacje pozarządowe. Jak mówił, organizacje mogą jedynie wskazywać ludziom, w jaki sposób poszukiwać własnej tożsamości. Zdaniem senatora W. Sidorowicza, należy budować wzajemne zaufanie między instytucjami publicznymi i obywatelami, między organizacjami pozarządowymi i obywatelami, a także między samymi obywatelami. Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule panelu, senator wskazał na możliwość wsparcia organizacji pozarządowych, m.in. poprzez granty strukturalne, umożliwienie organizacjom posiadania niskiego wkładu własnego czy prowadzenie szerokiej debaty na temat kształtowania postaw obywatelskich.