Senat RP - NGO

GALERIA

 • Wysłuchanie publiczne dotyczące rządowego projektu
  nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie - 4 września 2007 r.
 • Spotkanie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Współpracy
  z Organizacjami Pozarządowymi - 7 lutego 2007 r.
 • Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - 16 listopada 2006 r.
 • Konferencja Parlamentarnego Zespołu do Spraw Współpracy
  z Organizacjami Pozarządowymi - 25 kwietnia 2006 r.
 • Konferencja "Kobiety aktywizują społeczność lokalną
  - pomysły, projekty, osiągnięcia" - 8 marca 2006 r.
 • Spotkanie marszałka z młodzieżą - 21 stycznia 2006 r.
 • Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych - styczeń 2006 r.