Senat RP - NGO

AKTY PRAWNE I DOKUMENTY

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (pdf)
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Absorpcja środków finansowych z funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe (pdf)
  - załącznik 1 (plik w formacie xls)
  - załącznik 2 (plik w formacie xls)
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o fundacjach