Senat w żałobieKrystyna Bochenek

Okręg wyborczy nr 30 - Katowice

Urodziła się 30 czerwca 1953 r. w Katowicach. W 1976 r. ukończyła studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Była dziennikarką i publicystką Polskiego Radia Katowice. Prowadziła radiowy "Magazyn Medyczny". Była też autorką cotygodniowych felietonów w "Dzienniku Zachodnim". Otrzymała liczne nagrody za reportaże i audycje radiowe. Zdobyła także tytuł "Osobowości radiowej".

Od 2006 r. była wiceprzewodniczącą Rady Programowej TVP Polonia. Od 2007 r. zasiadała w Radzie Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, przewodniczyła Komisji Języka w Mediach.

W 1987 r. wymyśliła ogólnopolskie "Dyktando" - największą w kraju imprezę upowszechniającą język polski. Inicjowała wiele wydarzeń medialnych i akcji charytatywnych na Śląsku. Za swoją działalność była wielokrotnie nagradzana przez różne środowiska.

Nie należała do żadnej partii, była członkinią Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

W Senacie V kadencji pracowała w Komisji Kultury i Środków Przekazu. W VI kadencji przewodniczyła tej komisji. Z jej inicjatywy Senat ustanowił rok 2006 Rokiem Języka Polskiego. W Senacie VII kadencji sprawowała funkcję wicemarszałka, była członkinią Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Była zamężna, miała dwoje dorosłych dzieci.

Pośmiertnie została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis".

Janina Fetlińska

Okręg wyborczy nr 15 - Płock

Urodziła się 14 czerwca 1952 r. w Tuligłowach. W 1977 r. ukończyła studia na Wydziale Pielęgniarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie pielęgniarstwa (1986 r.), specjalizację pierwszego stopnia z medycyny społecznej (1984 r.) i drugiego stopnia z organizacji ochrony zdrowia (1986 r.). Przez wiele lat pracowała w placówkach służby zdrowia, pełniąc funkcje kierownicze. W latach 2002-2005 była nauczycielem akademickim i dyrektorem Instytutu Ochrony Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.

W okresie 1998-2005 sprawowała mandat radnego powiatu ciechanowskiego.

Od 2004 r. należała do Prawa i Sprawiedliwości, zasiadała w Radzie Politycznej tej partii.

W Senacie VI kadencji pełniła funkcję zastępczyni przewodniczącego Komisji Zdrowia, była członkinią Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. W Senacie VII kadencji pracowała w Komisji Zdrowia, Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Była zamężna, miała dorosłego syna.

Pośmiertnie została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Stanisław Zając

Okręg wyborczy nr 21 - Krosno

Urodził się 1 maja 1949 r. w Święcanach. W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był sędzią i adwokatem, doradcą "Solidarności", w okresie stanu wojennego obrońcą działaczy opozycyjnych w licznych procesach politycznych. W 1993 r. założył własną kancelarię adwokacką w Jaśle.

W latach 2002-2005 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Był członkiem Prawa i Sprawiedliwości, zasiadał w Radzie Politycznej tej partii.

W Sejmie RP I kadencji wiceprzewodniczył Komisji Sprawiedliwości, pracował w Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej, Komisji Młodzieży, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisji Nadzwyczajnej do zbadania skutków stanu wojennego. Był wicemarszałkiem Sejmu III kadencji. W Sejmie V i VI kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W Sejmie V kadencji pracował w Komisji Łączności z Polakami za Granicą, a w VI kadencji - Komisji Kultury Fizycznej i Sportu.

W Senacie VII kadencji przewodniczył Komisji Obrony Narodowej, pracował w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Wiceprzewodniczył Klubowi Parlamentarnemu Prawa i Sprawiedliwości.

Był żonaty, miał dwoje dorosłych dzieci.

Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.