Ostatnia zmiana pliku: 11 czerwca 2002 r.

17. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

22 i 23 maja 2002 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.* (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 392, do druku 392, 421, 421A
druk senacki nr 108, 108A, 108B
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 276, 386, 386-A
druk senacki nr 109, 109A, 109Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o stanie wyjątkowym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 15, do druku nr 15, 344, 344A
druk senacki nr 105, 105A, 105B, 105C, 105Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 317, 360, 360A
druk senacki nr 106, 106A, 106B
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 249, 300, 399
druk senacki nr 104, 104A, 104B, 104Z
Uchwała, opis w Diariuszu


- Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu