Ostatnia zmiana pliku: 15 stycznia 2003 r.

31. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

17, 18 i 19 grudnia 2002 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1123, 1157, 1157A
druk senacki nr 300, 300A
informacja
uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 536, 774, 774-A, 1094, 1094A
druk senacki nr 304, 304A, 304Z
informacja
uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 826, 1108, 1108A
druk senacki nr 296, 296A, 296Z
informacja
uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 981, 1120, 1120A
druk senacki nr 297, 297A, 297Z
informacja
uchwała, opis w Diariuszu

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o waloryzacji emerytur i rent w 2003 r. oraz o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1122, 1163
druk senacki nr 298, 298A
informacja
uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1121, 1148
druk senacki nr 301, 301A, 301B
informacja
uchwała, opis w Diariuszu

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe 1142, 1164, 1164A
druk senacki nr 302, 302A, 302Z
informacja
uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1052, 1086, 1086A
druk senacki nr 299, 299A
informacja
uchwała, opis w Diariuszu

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe 916, 1165
druk senacki nr 303, 303A
informacja
uchwała, opis w Diariuszu

 

10.

Informacja Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera o wynikach negocjacji warunków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
opis w Diariuszu

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 182, 388, 1001, 1001-A
druk senacki nr 295, 295A, 295Z
informacja
uchwała, opis w Diariuszu

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1010, 1065
druk senacki nr 293, 293A, 293B, 293Z
informacja
uchwała, opis w Diariuszu

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Lublinie nazwy "Akademia Medyczna w Lublinie imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego" (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1045, 1073
druk senacki nr 294, 294A
informacja
uchwała, opis w Diariuszu

 

-

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw*
druk senacki nr 175, 175S
informacja
W dniu 18 grudnia 2002 r. punkt ten został skreślony z porządku obrad.

 

14.

Trzecie czytanie projektu ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 182, 182S, 182X
informacja, opis w Diariuszu
uchwała

 

15.

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zwiększania sprawności administracji publicznej (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 271, 271S, 271X
informacja
uchwała, opis w Diariuszu

 

-Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenia w Diariuszu