Ostatnia zmiana pliku: 10 marca 2003 r.

33. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

5 i 6 lutego 2003 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe (pdf) nr 809, do druku 809, 1036 i 1036 A
druk senacki nr 311, 311A, 311Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe (pdf) nr 666, 888, 1106, 1106-A
druk senacki nr 315, 315A, 315Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe (pdf) nr 588, 1040, 1040-A
druk senacki nr 317, 317A, 317Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Odwołanie przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 329
Uchwała, opis w Diariuszu

 

5.

Zmiany w składach komisji senackich. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 328
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe (pdf) nr 1048, 1085 i 1085 A
druk senacki nr 310, 310A, 310B, 310Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe (pdf) nr 1030, załącznik nr 2, 1133 i 1133-A
druk senacki nr 316, 316A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe (pdf) nr 1012, projekt rozporządzenia MRiRW, projekt rozporządzeniaMRiRW, do druku 1012, 1138 i 1138 A
druk senacki nr 309, 309A, 309B, 309Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe (pdf) nr 363, do druku 363, 1029 i 1029-B
druk senacki nr 312, 312A, 312Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Komitecie Badań Naukowych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe (pdf) nr 1006, 1168 i 1168-A
druk senacki nr 320, 320A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe (pdf) nr 1053 i 1140
druk senacki nr 313, 313A, 313B
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr (pdf) 1079 i 1189
druk senacki nr 318, 318A, 318B
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o ułatwieniach w odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe (pdf) nr 1152 i 1188
druk senacki nr 319, 319A, 319B
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe (pdf) nr 878, 961 i 961 A
druk senacki nr 314, 314A, 314B
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe (pdf) 773; 1225;1225-A
druk senacki nr 323, 323A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

16.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
druki senackie nr 175, 175S
więcej, opis w Diariuszu

 

17.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 291, 291S, 291X
więcej
Uchwała , opis w Diariuszu

 

18.

Wybór przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 330
Uchwała, opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenie w Diariuszu