Ostatnia zmiana pliku: 04 kwietnia 2003 r.

36. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

19 i 20 marca 2003 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1161, 1322
druk senacki nr 345, 345A, 345B, 345Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 587, 1248, 1248A
druk senacki nr 348, 348A, 348B, 348Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o transporcie kolejowym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 803, do druku 803, 952 i 952-A
druk senacki nr 347, 347A, 347B, 347Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 908, 1267, 1267A
druk senacki nr 349, 349A, 349Z
Uchwała, opis w Diariuszu
więcej

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich". (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 645, 645-A, 951, 951-A
druk senacki nr 346, 346A, 346B, 346Z
Uchwała, opis w Diariuszu
więcej

 

6.

Drugie czytanie projektu ustawy o ustanowieniu dnia 16 października Dniem Ojca Świętego Jana Pawła II. (Senat nie podjął uchwały)
druki senackie nr 308, 308S, 308X
więcej, opis w Diariuszu

 

7.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 352, 352S, 352X
Uchwała, opis w Diariuszu
więcej

 

8.

Zmiany w składzie komisji senackich. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 351
Uchwała, opis w Diariuszu
więcej

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

***

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

***

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenie w Diariuszu