Ostatnia zmiana pliku:23 marca 2004 r.

57. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

2, 3 i 4 marca 2004 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2365, 2371, do druku 2371, 2377, do druku 2377, 2509, 2509-A
druki senackie nr 606, 606A, 606B, 606Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o podatku od towarów i usług. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1874, do druku 1874, 1283, do druku 1283, 1416, do druku 1416, 1827, do druku 1827, 1876, do druku 1876, 2490, do druku 2490, 2590-A, do druku 2490-A
druki senackie nr 607, 607A, 607B, 607Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pomocy społecznej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2012, do druku 2012, 2460, do druku 2460, 2460-A
druki senackie nr 598, 598A, 598B, 598Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2175, do druku 2175, 2469, 2469-A
druki senackie nr 597, 597A, 597B, 597Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo pocztowe. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2462, 2473, 2473-A
druki senackie nr 599, 599A, 599B, 599Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks wykroczeń. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2031, 2484, do druku 2484, 2484-A
druki senackie nr 600, 600A, 600B, 600Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2380, 2470, 2470-A
druki senackie nr 602, 602A, 602B, 602Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o opłacie skarbowej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2466, do druku 2466, 2514, 2514-A
druki senackie nr 608, 608A, 608B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rybołówstwie. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2174, do druku 2174, 2471, 2471-A
druki senackie nr 601, 601A, 601B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2483, do druku 2583, 2497, 2497-A
druki senackie nr 603, 603A, 603Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2443, do druku 2443, 2516, 2516-A
druki senackie nr 604, 604A, 604B, 604Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącego zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonego w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2159, 2456
druki senackie nr 605, 605A, 605B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

 

 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

***

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

 

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenia w Diariuszu