Ostatnia zmiana pliku: 08.06.2004 r.

62. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI
19 i 20 maja 2004 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o funduszach inwestycyjnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1773, 2105, 2105-A
druki senackie nr 693, do druku nr 693, 693A, 693Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2562, 2656, 2656-A
druki senackie nr 692, 692A, 692Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw.( Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1023, do druku 1023, 2640, 2856, 2856-A
druki senackie nr 695, 695A, 695Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2665, 2876, 2876-A
druk senacki nr 696, 696A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2577, 2756 , 2756-A
druk senacki nr 699, 699A, 699B, 699Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2431, 2627
druk senacki nr 691, 691A, 691Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2543, 2743, 2743-A
druki senackie nr 694, 694A, 694B, 694Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1806, do druku 1806, 2675, 2675-A
druk senacki nr 698, 698A, 698B, 698Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2384, do druku 2384, 2455, 2455-A
druki senackie nr 697, 697A, 697Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

10.

Drugie czytanie projektu ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do Spraw Bioetyki. (Senat skierował projekt do Komisji)
druki senackie nr 519, 519S
Więcej informacji o punkcie
opis w Diariuszu

 

11.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie transmitowania przez Telewizję Polską obrad Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. (Senat odrzucił projekt uchwały )
druki senackie nr 625, 625S
Więcej informacji o punkcie
opis w Diariuszu

 

12.

Zmiany w składzie komisji senackich. (Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich)
druk senacki nr 708
Uchwała, opis w Diariuszu

 

13.

Powołanie Komisji Spraw Unii Europejskiej. (Senat podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Unii Europejskiej)
druk senacki nr 709
Uchwała, opis w Diariuszu

 

14.

Wybór przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej.( Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego )
druk senacki nr 711
Uchwała, opis w Diariuszu

 

15.

Wybór przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.( Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego)
druk senacki nr 712
Uchwała, opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

***

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenia w Diariuszu