Ostatnia zmiana pliku: 12 stycznia 2005 r.

73. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

1, 2 i 3 grudnia 2004 r.


Złożenie ślubowania przez senatora wybranego w wyborach uzupełniających w dniu 21 listopada 2004 r.

1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami (16))
druki sejmowe nr 2382, 2382-A, 3248, 3282, 3391, do druku nr 3391, 3391-A
druki senackie nr 834, 834A, 834B, 834C, 834Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Ustawa przyjęta z poprawkami (2)).
druki sejmowe nr 3005, do druku 3005, 3404
druki senackie nr 829, 829A, 829B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Ustawa przyjęta z poprawkami (8)).
druki senackie nr 837, 837A, 837Z
druki sejmowe nr 2766, 3219, 3219-A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego. (Ustawa przyjęta z poprawkami (7))
druki sejmowe nr 3260, 3410, 3410-A
druki senackie nr 835, 835A, 835Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. (Ustawa przyjęta z poprawkami (33))
druki sejmowe nr 223, do druku 223, 3206, do druku 3206, 3206-A
druki senackie nr 825, 825A, 825B, 825Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości. (Ustawa przyjęta z poprawkami (8))
druki sejmowe nr 3244, do druku 3244, 3276, 3343, 3343-A
druki senackie nr 827, 827A, 827Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr 3427
druki senackie nr 845, 845A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego. (Ustawa przyjęta z poprawkami (3))
druki sejmowe nr 3375, 3400, do druku 3400
druki senackie nr 847, 847A, 847B, 847Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami (8))
druki sejmowe nr 3361, 3486, 3486-A
druki senackie nr 852, 852A, 852B, 852Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych, prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej. (Ustawa przyjęta z poprawkami (3))
druk sejmowy nr 3261, do druku 3261, 3444
druki senackie nr 841, 841A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami (5))
druki sejmowe nr 3189, 3364
druki senackie nr 822, 822A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr 3377, 3445
druk senacki nr 843, 843A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3312, 3357
druki senackie nr 823, 823A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Ustawa przyjęta z poprawkami (2))
druki sejmowe nr 3075, do druku 3075, 3344
druki senackie nr 824, 824A
Opinia
Więcej informacji o punkcie

Uchwała, opis w Diariuszu

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmianie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3331 i 3450
druki senackie nr 842, 842A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. (Ustawa przyjęta z poprawkami (2))
druk sejmowy nr 3387, 3465
druki senackie nr 844, 844A, 844Z
Opinia, Opinia 1, Opinia 2
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3234, do druku 3234, 3316
druki senackie nr 850, 850A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3420
Druki senackie nr 846, 846A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

19.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami (4))
druki sejmowe nr 2909, 3426, 3426-A
druki senackie nr 836, 836A, 836Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

20.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Uchwały Nr 90 - zmiana Umowy o utworzeniu Banku w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji, podjętej przez Radę Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w dniu 30 stycznia 2004 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3209 i 3270
druki senackie nr 832, 832A, 832B
Opinia
Więcej informacji o punkcie

Uchwała, opis w Diariuszu

 

21.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zapewnienia swobód obywatelskich w związku z wyborami prezydenckimi na Ukrainie. (Senat podjął uchwałę)
druki senacki nr 840, 840S, 840X
Uchwała, opis w Diariuszu

 

22.

Trzecie czytanie projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. (Senat przyjął projekt ustawy i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy)
druki senackie 548, 548S, 548X
Więcej informacji o punkcie
Projekt ustawy, opis w Diariuszu
Uchwała

 


Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl

UWAGA! Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Opis posiedzenia w Diariuszu Senatu