Senatorowie

Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Andrzeja Misiołka,
VII kadencja

  • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie niedozwolonych metod śledczych (odpowiedź) (odpowiedź)..
  • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej (odpowiedź).
  • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej (odpowiedź).
  • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej (odpowiedź).
  • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie wykorzystania w przypadku konfliktu zbrojnego osób wykonuje przydatne dla wojska zawody(odpowiedź).
  • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i ich dyscyplin (odpowiedź).
  • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie zmian w systemie polskich stopni wojskowych (odpowiedź).
  • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie Programu Erasmus Mundus (odpowiedź).
  • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie wykonywania zawodu prawniczego (odpowiedź).
  • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zanieczyszczenia wód podziemnych trichloroetylenem i tetrachloroetylenem na terenie powiatu tarnogórskiego (odpowiedź)..
  • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do ministra finansów(odpowiedź) w sprawie programu wieloletniego pod nazwą "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu".
  • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej (odpowiedź) oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji (odpowiedź ) w sprawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
  • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do szefa służby cywilnej w sprawie ustawy o służbie cywilnej (odpowiedź).
  • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie zwolnień z opłat za przejazd autostradami w aglomeracji śląskiej (odpowiedź).
  • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podatków(odpowiedź).
  • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do pełniącego obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (odpowiedź) (odpowiedź 1)w sprawie postępowań dotyczących zbrodni w okresie PRL.
  • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zbywania nieruchomości (odpowiedź).
  • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie raportu Instytutu Globalizacji na temat wzrostu akcyzy i jego konsekwencji dla rynku tytoniowego w Polsce (odpowiedź).
  • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie likwidacji Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu (odpowiedź).
  • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie Centralnej Pompowni "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu (odpowiedź).
  • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w Likwidacji".
  • 32. posiedzenie Senatu, 7 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (odpowiedź).
  • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie rozszerzenia poziomu kształcenia na kierunku kosmetologia o studia drugiego stopnia (odpowiedź).
  • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie określenia wartości szacunkowe zużytej energii (odpowiedź).
  • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie art. 202 §4b kodeksu karnego (odpowiedź).
  • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie problemu przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego we własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego na podstawie zwykłej umowy pisemnej po wejściu w życie w lipcu 2008 r. nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (odpowiedź).

  • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podatku od nieruchomości dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (odpowiedź).
  • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie trudności w wykonywaniu inwestycji wymagających uzyskania zgody od właścicieli nieruchomości (odpowiedź).