Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 11.12.2007 r.

2. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

28 listopada 2007 r.


Złożenie ślubowania przez senatora Rafała Muchackiego.

 

1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym. (Senat w dniu 28 listopada 2007 r. przyjął tę ustawę bez poprawek.)
druk sejmowy nr 12, 20, do druku 20
druki senackie nr 15 i 15A
opinia
materiał porównawczy
uchwała
Opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Wybór Wicemarszałka Senatu. (Senat w dniu 28 listopada 2007 r. w głosowaniu tajnym wybrał senatora Zbigniewa Romaszewskiego na Wicemarszałka Senatu.)
druk senacki nr 9
uchwała
Opis w Diariuszu

 

3.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. (Senat w dniu 28 listopada 2007 r. podjął uchwałę w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.)
druki senackie nr 16, 16 O
uchwała
Opis w Diariuszu

 

4.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia ofiar stanu wojennego. (Senat w dniu 28 listopada 2007 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia ofiar stanu wojennego.)
druki senackie nr 18, 18 O
uchwała
Opis w Diariuszu

 

5.

Zmiany w składzie komisji senackich. (Senat w dniu 28 listopada 2007 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składach komisji senackich. - druk nr 17.)
(Senat w dniu 28 listopada 2007 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składach komisji senackich. - druk nr 19.)

druki senackie nr 17, 19
uchwała
uchwała

 


Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

Opis posiedzenie w Diariuszu

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.