Ostatnia zmiana pliku: 26.11.2002 r.

27. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

7 i 8 listopada 2002 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 769, 887, 887-A
druki senackie nr 237, 237A, 237B
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 828 i 955, 995-A
druk senacki nr 253, 253A, 253B, 253Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu
3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o podatku leśnym. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 770 i 974, 974-A
druk senacki nr 254, 254A, 254B, 254Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 737, 895 i 895-A
druk senacki nr 244, 244A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 925, 997
druk senacki nr 246, 246A, 246Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001 - 2006. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 922, 1004, 1004-A
druki senackie nr 252, 252A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 928, 999
druk senacki nr 245, 245A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 591, do druku 591, 912 i 912-A
druk senacki nr 243, 243A, 243Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 923, 1000, 1000-A
druk senacki nr 251, 251A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych funkcjonowaniem administracji publicznej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 929, 1020
druk senacki nr 247, 247A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 926, 1019, 1019-A
druk senacki nr 248, 248A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006". (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 927, 1018
druk senacki nr 250, 250A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 931, 1009, 1009-A
druk senacki nr 258, 258A, 258Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 921, 1017
druki senackie nr 249, 249A, 249Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o giełdach towarowych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 914, do druku 914 i 993
druk senacki nr 256, 256A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

16. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 206, 206S, 206X
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu


Sprawozdanie stenograficzne

Posiedzenie w Diariuszu