Ostatnia zmiana pliku: 12 stycznia 2005 r.

74. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

14, 15, 16 grudnia 2004 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2005. (Ustawa przyjęta z poprawkami (48))
druki sejmowe nr 3293, do druku 3293, 3423, 3423-A
druki senackie nr 851, 851A, 851Z
Opinia, opinia 2
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, Sprostowanie - informacja o błędzie w zapisie uchwały, opis w Diariuszu

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3378 i 3406
druki senackie nr 830, 830A, 830Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami (2))
druki sejmowe nr 3207, 3452 3452-A
druki senackie nr 855, 855A, 855Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o doświadczeniach na zwierzętach. (Ustawa przyjęta z poprawkami (6))
druki sejmowe nr 3376 i 3481
druki senackie nr 859, 859A, 859Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami (5))
druki sejmowe nr 2500, 2696, 2696-A, 3304 i 3304-A
druki senackie nr 839, 839A, 839Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. (Ustawa przyjęta z poprawkami (48))
druki sejmowe nr 2597, do druku 2597 i 3353, 3353-A
druki senackie nr 848, 848A, 848Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza. (Ustawa przyjęta z poprawkami (7))
druki sejmowe nr 3381, 3504
druki senackie nr 857, 857A, 857Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami (35))
druki sejmowe nr 3340, do druku nr 3340, 3453
druki senackie nr 854, 854A, 854Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o administracji rządowej w województwie. (Ustawa przyjęta z poprawkami (2))
druki sejmowe nr 3041, do druku 3041, 3409, 3409-A
druki senackie nr 849, 849A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami (4))
druki sejmowe nr 3319 i 3399, do druku 3399, 3399-A
druki senackie nr 860, 860A, 860Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. (Ustawa bez poprawek)
druki sejmowe 3482, 3491, 3491-A
druki senackie nr 856, 856A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. (Ustawa przyjęta z poprawkami (7))
druki sejmowe nr 3469, 3511
druki senackie nr 858, 858A, 858Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3196 i 3231
druki senackie nr 831, 831A, 831B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r. . (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3320 i 3405
druki senackie nr 838, 838A, 838B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

15.

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
druki senackie nr 806, 806 S, 806X
Więcej informacji o punkcie, opis w Diariuszu

16.

Zmiany w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 853
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

17)

Zmiany w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 864
Uchwała, opis w Diariuszu

18)

Wybór Przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu
druk senacki nr 863
Uchwała, opis w Diariuszu


 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl

UWAGA! Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

Stenogram w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Opis posiedzenia w Diariuszu Senatu