Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  33. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzydziestego trzeciego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Kowalski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 1Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 1Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka;
 1 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 1Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 1Dyskusja Senator Łukasz Abgarowicz
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Dyskusja Senator Lucjan Cichosz
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Marek Bucior
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Kowalski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Grubski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Maciej Grubski
 1 2Dyskusja Senator Lucjan Cichosz
 1 2Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 2Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 2Dyskusja Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 2Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Kazimierz Jaworski
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Kazimierz Jaworski
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Henryk Górski
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji
wiceprezes Jacek Krawczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Jacek Krawczyk
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Władysław Ortyl
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Piotr Głowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Głowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Janusz Rachoń
 1 7Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Lucjan Cichosz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Lucjan Cichosz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Lucjan Cichosz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Lucjan Cichosz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Lucjan Cichosz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Lucjan Cichosz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Lucjan Cichosz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Lucjan Cichosz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Lucjan Cichosz
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Artur Ławniczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka;
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 9Dyskusja Senator Małgorzata Adamczak
 1 9Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Dyskusja Senator Tadeusz Skorupa
 1 9Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 9Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 9Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Leon Kieres
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 111Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dariusz Jankowski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 111Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dariusz Jankowski
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 111Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Lucjan Cichosz
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Marek Twardowski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 112Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 113  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Andrzej Szewiński
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Szewiński
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Szewiński
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Szewiński
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Szewiński
 113Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 113Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Szewiński
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 113Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
podsekretarz stanu Zbigniew Marciniak
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 113Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Marciniak
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 113Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Marciniak
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 113Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Marciniak
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Kowalski
 113Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Marciniak
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 113Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Marciniak
 113Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 113Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Marciniak
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 113Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Marciniak
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 113Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Marciniak
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 113Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Marciniak
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 113Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Marciniak
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 113Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Marciniak
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 113Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Marciniak
 113Dyskusja Otwarcie dyskusji
 113Dyskusja Senator Ryszard Bender
 113Dyskusja Senator Maciej Grubski
 113Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 113Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 113Dyskusja Senator Stanisław Gogacz
 113Dyskusja Senator Zbigniew Meres
 113Dyskusja Senator Józef Bergier
 113Dyskusja Senator Andrzej Misiołek
 113Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 113Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 113Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 114  Punkt czternasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 114Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 114Dyskusja Otwarcie dyskusji
 114Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Zdzisława Pupy w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Pawła Klimowicza w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Stanisława Karczewskiego w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 113Złożone do protokołu Do kont. pkt. 13 Do kont. pkt. 13 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem trzynastym porządku obrad
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 215Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 216Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 216Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
sekretarz stanu Krzysztof Kwiatkowski
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 216Dyskusja Senator Jadwiga Rotnicka
 216Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 216Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 217Sprawozdania Do kont. pkt. 17 Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Leon Kieres
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: debata nad roczną strategią polityczną Komisji Europejskiej na rok 2010
 218Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 218Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
podsekretarz stanu Maciej Szpunar
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 218Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 218Dyskusja Otwarcie dyskusji
 218Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 218Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 218Dyskusja Senator Jan Rulewski
 218Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 218Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 218Dyskusja Senator Jan Dobrzyński
 218Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 218Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 218Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 218Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 218Dyskusja Senator Jan Rulewski
 218Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 218Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 219  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów
 219Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Leon Kieres
 219Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2
 219Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów
Głosowanie nr: 3
 220  Punkt dwudziesty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
 220Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 220  Senator Piotr Andrzejewski
 220  Senator Zbigniew Romaszewski
 220Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 4, 5, 6
 220Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Głosowanie nr: 7
 221  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 221Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 221Głosowanie Głosowanie
 221Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 8
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
Głosowanie nr: 22
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Głosowanie nr: 44
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowanie
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
Głosowanie nr: 45
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
Głosowanie nr: 46
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Głosowanie nr: 47
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
Głosowanie nr: 55
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Piotr Głowski
 2 7Sprawozdania Senator Jerzy Chróścikowski
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 56, 57, 58, 59, 60
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
Głosowanie nr: 61
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt
Głosowanie nr: 62
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Banaś
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
 2 9Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 9 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 72
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 9 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski
Głosowanie nr: 73
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 74, 75, 76, 77
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Głosowanie nr: 78
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
Głosowanie nr: 79
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Andrzej Szewiński
 213Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 80, 81, 82
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej
Głosowanie nr: 83
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy w sprawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Głosowanie nr: 84
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 215Głosowanie Głosowanie
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Głosowanie nr: 85
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 216Głosowanie Głosowanie
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i  tego projektu ustawy
Głosowanie nr: 86
 217  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 217Głosowanie Głosowanie
 217Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu
Głosowanie nr: 87
 2   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.