Ostatnia zmiana pliku: 30.05.2003 r.

41. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

28 i 29 maja 2003 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 979, 1441, 1441-A
druki senackie nr 385, 385A, 385Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o świadku koronnym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 869, 1412, 1412-A, do druku 1412
druki senackie nr 386, 386A, 386Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nasiennictwie. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1346, do druku 1346, 1486, 1486-A
druki senackie nr 401, 401A, 401B, 401Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1287, do druku 1287, 1487
druki senackie nr 388, 388A, 388B, 388Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1302, do druku 1302, 1445, 1445-A
druki senackie nr 389, 389A, 389B, 389Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o Służbie Celnej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1263, do druku 1263, 1444, 1444-A
druki senackie nr 387, 387A, 387B, 387Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu dodatkowego do Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1282 i 1437
druki senackie nr 390, 390A, 390B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.
druki sejmowe nr 1362, 1362-A, 1501 (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki senackie nr 391, 391A, 391B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr 1461
druki senackie nr 396, 396A, 396B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1332 i 1436
druki senackie nr 402, 402A, 402B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo pocztowe. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 743, 1377, 1377-A
druki senackie nr 397, 397A, 397B, 397Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 736, 1543, 1543-A
druki senackie nr 403, 403A, 403B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1031, 1439, 1439-A
druki senackie nr 399, 399A, 399Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1389, 1447, 1447-A
druki senackie nr 400, 400A, 400Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1388, 1500
druki senackie nr 395, 395A, 395B, 395Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1567, 1615
druki senackie nr 414, 414A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1299 i 1409, 1409-A
druki senackie nr 398, 398A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

18.

Drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939-1945 represjonowanych przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i III Rzeszę. (Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy)
druki senackie nr 236, 236S
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

***

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenie w Diariuszu

***

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.