Ostatnia zmiana pliku: 08 września 2004 r.

66. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

7 i 8 lipca 2004 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3035, 3051
druki senackie nr 749, 749A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo telekomunikacyjne. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2637, 2933 i 2933-A
druki senackie nr 734, 734A, 734Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2902 i 2955
druki senackie nr 728, 728A
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2385, 2092, do druku 2092, do druku 2092, 2803, 2803-A
druki senackie nr 735, 735A, 735B, 735Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 2256, 2914, 2914-A
druki senackie nr 731, 731A, 731Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1758, do druku 1758, 2010, do druku 2010, 2917, do druku 2917, 2917-A
druki senackie nr 732, 732A, 732Z
Opinia
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich. (Senat w dniu 8 lipca 2004 r. podjął uchwałę w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich)
druk sejmowy nr 2985
druki senackie nr 748, 748A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 13 grudnia 2002 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2792 i 2957
druki senackie nr 729, 729A, 729B
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego do Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2944 , 3006
druki senackie nr 746, 746A
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Senat w dniu 8 lipca 2004 r. przyjął projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy)
druki senackie nr 727, 727S
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie nazwy "Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie". (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1643, 2988
druki senackie nr 747, 747A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2386, 2925 i 2925-A
druki senackie nr 745, 745A, do druku 745, 745Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

13.

Informacja Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego o działalności Sądu Najwyższego w roku 2003. ( Senat zapoznał się z informacją Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego)
druk senacki nr 713
Więcej informacji o punkcie, opis w Diariuszu

 

14.

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności za 2003 r., z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.
(Senat zapoznał się z informacją Rzecznika Praw Obywatelskich)
druk senacki nr 700
Więcej informacji o punkcie, opis w Diariuszu

 

15.

Zmiany w składzie komisji senackich. (Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich)
druki senackie nr 742, 744
Uchwała, uchwała
Więcej informacji o punkcie, opis w Diariuszu

 


Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Opis posiedzenia w Diariuszu