Ostatnia zmiana pliku: 14.11.2002 r.

26. POSIEDZENIE SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
V KADENCJI

30 października 2002 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 556, 920, 920-A
druki senackie 240, 240A, 240Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 679, 679-A, 894
druki senackie 239, 239A, 239B, 239Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 768, do druku 768, 896
druki senackie nr 238, 238A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 786, do druku 786, 864, 864-A
druki senackie nr 241, 241A, 241B, 241Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. (Projekt skierowano do komisji)
druki senackie nr 143, 143S
więcej, opis w Diariuszu

 

6.

Drugie czytanie projektu ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 171, 171S
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu